Zatvaranje EGR-a ?

Šta je EGR?

egrOvu temu treba započeti prvo definicijom EGR-a. Jeste da je za razliku od DPF-a dosta rasprostranjeniji ali dosta vozača ne zna ništa o ovom delu, pa neće smetati da ukratko objasnimo o čemu se radi.
EGR(exhaust gas recirculation) ili AGR(Abgasrückführung) je ventil koji reguliše količinu izduvnih gasova koja će biti vraćena na ponovno sagorevanje.  Poput DPF-a i EGR ima ulogu da smanji zagađenje životne sredine. Za razliku od DPF-a EGR je počeo da se primenjuje još na EURO 2 dizel motorima i ima ga u skoro svakom turbo dizelu posle 1998. godine. Dakle EGR ima ulogu da smanji zagađenje tako što će deo izduvnih gasova vratiti ponovo na sagorevanje u motor. Na početku upotrebe EGR ventil je bio kontrolisan mehaničkim vakumom sa usisne grane. Kasnije je zamenjen elektroventilom koji kontroliše motorni računar ECU.
Kada je automobil nov a EGR ispravan njegov rad ne utiče značajno na smanjenje performansi motora. Međutim vremenom EGR se zaprlja od čađi iz izduva i prestane da funkcioniše kako treba. Motor nema snagu a često ne može ni da upali.
egr-zaprljanI kada radi ispravno EGR ne radi u korist motora niti performansi. Zapravo radi na štetu. Dovoljno vam je jasno da kad motor umesto hladnog svežeg vazduha bogatog kiseonikom na usis dobija zagađeni vreli dim, da to ne doprinosi boljem radu. Vremenom se u usisnoj grani, glavi motora i oko ventila taloži garež pomešana sa uljnim isparenjima što samo smanjuje količinu vazduha koji dolazi u motor.
EGR ima i jednu korisnu sekundarnu ulogu. A to je zagrevanje rashladne tečnosti. Kad je niska temperatura izduvni gasovi preko grejnog tela kroz koje prolazi rashladna tečnost podižu temperaturu iste. To ne znači da motor bez EGR-a neće grejati u takvoj situaciji već će temperaturu nešto sporije dostizati. Vremenski upoređivano razlike su neznatne.

Kako rešiti problem EGR-a?

  • Zamenom za novi. Prilično skupa varijanta.
  • Čišćenjem starog. Uglavnom kratkoročno rešenje. Kad jednom počne da pravi problem to se uvek vraća.
  • Fizičkim zatvaranjem. Uglavnom rešava sve probleme osim što se greška P0404 ponavlja na dijagnostici ili na instrument tabli kod novijih modela.
  • Fizičko zatvaranje i softversko isključivanje. Ovo je trajno rešenje, greška se više nikad ne pojavljuje a problem je trajno rešen.